Category
Recipes Video
Bread Coparapak - બ્રેડનો કોપરાપાક
Rating: 
Recipe - વાનગી
Bread Coparapak - બ્રેડનો કોપરાપાક

Ingredients - સામગ્રી
  • 1 વાડકી બ્રેડનો ભૂકો
  • 1 વાડકી નાળિયેરનું ખમણ
  • 1 વાડકી ખાંડ દળેલી
  • 1 ટીસ્પન એલચીનો ભૂકો
  • 1/2 ટીસ્પૂન જાયફળનો ભૂકો
  • ઘી, દૂધ, બદામ, ચારોલી, કેસર
Method - રીત
બ્રેડની ચારે બાજુની લાલ કિનાર કાઢી, 1 વાડકી ભૂકો બનાવવો.

એક વાસણમાં 2 ચમચા ઘી મૂકી, તેમાં નાળિયેરનું ખમણ, ખાંડ અને થોડા ગરમ દૂધમાં કેસર ઘૂંટીને નાંખવું. ખાંડ ઓગળે એટલે તેમાં બ્રેડનો ભૂકો નાંખવો. ઘટ્ટ અને ઠરે તેવું થાય એટલે એલચી-જાયફળનો ભૂકો નાંખી, હલાવી ઉતારી લેવું. થાળીમાં ઘી લગાડી, કોપરાપાક ઠારી દેવો. છોલેલી બદામની કતરી અને ચારોળીથી સજાવટ કરવી. તેને બદલે ચાંદીના વરખ પણ લગાડી શકાયPost a CommentPlease, Register|Login To Post Your Comments. 
Related RecipesAngoori Basudi - અંગૂરી બાસુદી
પનીરમાં મેંદો બરાબર મિક્સ કરી, નાની દ્રાક્ષ જેટલી ગોળીઓ બનાવવી. ખાંડમાં...
Basudi - બાસુદી (રબડી)
મોટી પેણીમાં ઘી લગાડી 2, ½ લિટર દૂધ ઊકળવા મૂકવું. હલાવતી વખતે તવેતાથી...
Bottle Gourd Doodhpak - દૂધીનો દૂધપાક
દૂધીને છોલી, છીણ કરવું. પાણી કાઢ્યા વગર છીણને ઘીમાં સાધારણ સાંતળવું એક...
Bread Halwa - બ્રેડનો હલવો
બ્રેડની અાજુબાજુની લાલ કિનાર કાઢી, તેના કટકા કરવા. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, ગરમ...
Bread Fruity Pudding - બ્રેડ ફ્રુટ્સ પુડિંગ
એક વાસણમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું. કસ્ટર્ડ પાઉડરને થોડા દૂધમાં મિક્સ કરી નાંખવો....
Bread Gulab Jamun - બ્રેડના ગુલાબજાંબુ
બ્રેડની સ્લાઈસની લાલ કિનાર કાઢી, તેને દૂધમાં પલાળી, તરત કાઢી લેવી. તેમાંથી...
Bread Ras Balls - બ્રેડ રસગુલ્લા
બ્રેડની ઉપર-નીચેની સ્લાઈસને ઉપયોગમાં લેવી નહિ. બ્રેડની અાજુબાજુની કિનાર...
Bulbous Root Doodhpak - સૂરણનો દૂધપાક
250 ગ્રામ સૂરણને છોલી, ઝીણું છીણ કરવું. પછી ધોઈ, નિચોવી, ઘીમાં સાંતળી લેવું. એક...
Bundi Doodhpak - બૂંદીનો દૂધપાક
2 લિટર દૂધને ઊકળવા મૂકવું. થોડા ઠંડા દૂધમાં 1 ચમચી પાઈનેપલ કસ્ટર્ડ પાઉડર...
Butter Icing - બટર આઈસિંગ
એક વાસણમાં માખણને ખૂબ ફીણવું. પછી તેમાં ચાળેલી આઈસિંગ શુગર નાંખી ખૂબ ફીણવુ....
Carrot Ghughara - ગાજરના ઘૂઘરા
ગાજરને છોલી, ધોઈ, લીલો અને સફેદ બાગ ન અાવે તેમ છીણવાં. અા માટે ગાજરને બાજુથી...
Carrot Ladu - ગાજરના લાડુ
ગાજરને છોલી, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી તેની પાતળી ચિપ્સ કરી, તાપમાં સૂકવી દેવી....
Carrot Rabdi - ગાજરની રબડી
ગાજરને છોલી, સફેદ ભાગ કાઢી, તેના કટકા કરવા. કટકાને વરાળથી બાફી લેવા. માવાને...
Carrot Sukhadi - ગાજરની સુખડી
ગાજરનું છીણ કરવું.ગાજરને ચારે બાજુથી છીણવાથી તેનો લાલ ભાગ છીણાશે અને સફેદ...
Carrot Dry Fruit Lapsi - ગાજરની મેવા લાપસી
ગાજરને છોલી, ધોઈ, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી, કટકા કરવા – પછી મિક્ચરમાં વાટી માવો...
Carrot Halwa - ગાજરનો હલવો
ગાજરને છોલી, તેના લાલ ભાગનું છીણ કરવું. ગાજરને ચારે બાજુથી છીણવાથી લાલ...
Carrot Pudding - ગાજર પુડિંગ
ગાજરને છોલી, ધોઈ, તેનો સફેદ અને લીલો ભાગ અાવે નહિ તેમ છીણવા, ચારે બાજુથી...
Choco Firni - ચોકો ફીરની
ચોખાને ધોઈ, 7-8 કલાક પલાળી રાખવા. પછી કરકરા વાટી, થોડા પાણીમાં મિક્સ કરવા. એક...
Chocolate Groundnut Barfi - ચોકલેટી શિંગ બરફી
સીંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, કરકરો ભૂકો કરવો. તેમાં દળેલી ખાંડ, માવો અને ઘી...
Chocolate Churmu Barfi - ચોકલેટ ચૂરમું બરફી
ઘઉંના લોટમાં મૂઠી પડતું મોણ નાંખી, કણક બાંધી, જાડી રોટલી બનાવવી. તવા ઉપર...
Corn Halwa - મકાઈનો હલવો
અમેરિકન મકાઈનું છીણ કરી, વરાળથી બાફી લેવું. એક તપેલીમાં ઘી મૂકી તેમાં...
Date Halwasan - ખજૂરનું હલવાસન
ખજૂરને એક કલાક દૂધમાં પલાળી રાખવું. પોચું થાય એટલે બી કાઢી, મિક્સરમાં વાટી...
Date Basudi - ખજૂર બાસુદી
ખજૂરનાં બી કાઢી, કટકા કરી, થોડા દૂધમાં 4 કલાક પલાળી રાખવું. પછી...
Date Flumary - ડેટ ફ્લુમરી
ખજૂરનાં બી કાઢી, પાણીથી ધોઈ, કટકા કરી, થોડા દૂધમાં પલાળી રાખવું. નરમ થાય એટલે...
Date Laddu - ખજૂરના લાડુ
ખજૂરનાં બી કાઢી, મિક્સરમાં વાટી માવો બનાવવો. સિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી,...
Date Shrikhand - ખજૂરનો શિખંડ
ખજૂરના ઠળિયા કાઢી, તેના કટકા કરી, થોડા દૂધમાં બે-ત્રણ કલાક પલાળી રાખવું....
Date Vedami - ખજૂર ની વેડમી
ખજૂર ના ઠળિયા કાઢવા. ખજૂર ને ક્રશ કરી તેમાં ખાંડ નાખી ગરમ કરવી. ઘટ્ટ થાય...
Doodhpak - દૂધપાક
એક વાસણમાં ઘી લગાડી, દૂધ ઊકળવા મૂકવું. ઉભરો અાવે અને બરાબર ઉકળે એટલે ચોખાને...
Dry Fruit Cake - ડ્રાયફ્રુટ કેક
એક થાળીમાં માંખણ અને ખાંડ નાંખી, ખૂબ ફીણવું. પેસ્ટ જેવું થાય એટલે બેકિંગ...
Dryfruit Barfi - ડ્રાયફ્રુટ બરફી
દૂધને ગરમ કરી, ઊકળે એટલે ધીમે ધીમે લીંબુનો રસ નાંખી, ઉતારી, હલાવ્યા કરવું....
Dudhi Halwa - દૂધીનો હલવો
દૂધીને છોલી, છીણી નાંખવી. એક વાસણમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં થોડા એલચીના દાણા...
Fada Lapsi - ફાડા લાપસી
એક તપેલીમાં ઘઉંના ફાડા જેટલા વાડકા હોય તેનાથી ડબલ વાટકા પાણી લઈ ઊકળવા...
Gingar Pak - આદુ પાક
આદુને છોલી, બરાબર ધોઈ, મિક્સરમાં માવો બનાવવો. ઘઉંના લોટને ઘીમાં શેકવો....
Gram Dal Puranpoli - ચણાની દાળની પૂરણપોળી
ચણાની દાળને કૂકરમાં બાફી લેવી. પછી તેને કિચન માસ્ટરમાં અથવા થાળીમાં ચાળણી...
Gulab Ni Khir - ગુલાબની ખીર
ભાતને પલાળીને સુકાય એટલે ગ્રાઈન્ડ કરો દૂધને ગરમ કરીને ગ્રાઈન્ડ કરીને...
Gundar - Halwasan - શાહી ગુંદર હલવાસન
ગુંદરને ઘીમાં સાંતળી ફુલાવવો. ઠંડો પડે એઠલે તેનો ભૂકો કરવો....
Gundarpak - ગુંદર પાક
ગુંદરને ઘીમાં ફુલાવી, ખાંડી ભૂકો કરવો. રવાને ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો....
Instant Puran Poli - ઈન્સ્ટન્ટ પૂરણપોળી
ગળી બુંદીનો ઝીણો ભૂકો કરવો. એક વાસણમાં થોડું ઘી મૂકી, એલચીના દાણા નાંખી,...
Instant Rabdi - ઈન્સટન્ટ રબડી
એક વાસણમાં ઘી લગાડી, તેમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું. તાપ ધીમો રાખવો. જે મલાઈ થાય તે...
Instant Ras Malai - ઈન્સ્ટન્ટ રસમલાઈ
એક પેણીમાં ઘી લગાડી, તેમાં દૂધ નાંખી, ગર થવા મૂકવું. મિલ્ક પાઉડરને થોડા ઠંડા...
Jaggery Poli - 1 - ગોળની પોળી રીત-1 (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
ચણાના લોટને તેલમાં શેકવો. પછી ઉતારી, સાધારણ ઠંડો પડે એટલે ગોળને કાપીને,...
Jaggery Poli - 2 - ગોળની પોળી રીત -2 (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
કોપરાનું ખમણ અને તેલને શેકીને ખંડવા. ગોળને ચપ્પુથી કાપી, બારીક ભૂકો કરવો....
Jalebi - જલેબી
સૌ પ્રથમ મેદાના લોટમાં ઘીનું મોણ નાખી સાધારણ ગરમ પાણી થી લોટ પલાળવો. આ...
Kala Jamun - કાલા જામ
માવામાં ખાંડ અને એલચીનો ભૂકો નાખી, સારી રીતે મસળી નાની ગોળીઓ બનાવી રાખવી....
Kali Ladu - કળીના લાડુ (બૂંદીના લાડુ)
ચણાના લોટમાં એખ ચમચો ઘીનું મોણ નાંખી પાતળું ઘીરું બાંધવું. એક તપેલીમાં...
Kansar (Sugar) - કંસાર (ખાંડનો)
ફાડાને ઘીમાં બદામી રંગના શેકવાં. એક વાડકો ફાડા હોય તો બે વાડકાના પ્રમાણથી...
Kasari Moti Pak - કેસરી મોતીપાક
ચણાના લોટમાં 1 ચમચી ઘી નાંખી પાતળું ખીરું બનાવી, ઝીણા કાણાના ઝરાથી મોતી...
Ladu (Sugar) - ચોટિયા લાડુ
લોટમાં ગરમ ઘીનું મોણ નાંખી, કઠણ કણક બાંધવી. તેને કેળવવી નહિ, પણ થોડો લોટ...
Ladu - લાડુ
લોટમાં ગરમ ઘીનું મોણ નાંખી, કઠણ કણક બાંધવી. તેને કેળવવી નહિ, પણ થોડો લોટ...
Lakadashi Ladu - લાકડશી લાડુ (મોતીયા લાડુ)
ચણાના લોટમાં ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધવી. તેના શેવડા (ગાંઠીયા)...
Madrasi Poli -
ચણાની દાળને પાણીમાં સાધારણ કડક રહે તેમાં બાફી લેવી. પછી ચાળણીમાં નાંખી,...
Magajtari Mohanthal - મગજતરીનો મોહનથાળ
મગજતરીનાં બી લઈ, ખાંડવાં. પછી ઘીમાં ભૂકો સાંતળવો. ચણાના લોટમાં ઘી-દૂધનો...
Magdal - મગદળ
મગની દાળને ધીમા તાપે બદામ રંગની શેકવી. પછી તેને દળાવી લોટ કરવો. એક થાળીમાં...
Majum - મગની દાળનો હલવો
મગની દાળને 6-7 કલાક પાણીમાં પલાળી રાખવી. પછી નિતારી મિક્સરમાં કરકરી વાટવી....
Malpooda - માલપૂડા
ઘઉંના લોટમાં દળેળી ખાંડ નાંખી, પાતળું ખીરું બાંધવું. પાંચ-છ કલા રાખી...
Mango Rabadi - મેન્ગો રબડી
દૂધને એક ઉભરો લાવી ઠંડુ કરવું. ઠંડા દૂધમાં મોળું દહીં નાખી, સંચો ફેરવી ગરમ...
Methipak - મેથીપાક અથવા મેથીના લાડુ
મેથીને કાચી, ઝીણી દળાવવી. નરમ ગોળ ભેળવી બે-ત્રણ દિવસ દાબી રાખવી. અડદના લોટને...
Modak - મોદક લાડુ (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
ચોખાને ધોઈને સૂકવી દળાવવા. પછી મેંદાની ચાળણીથી ચાળી લેવા. એક વાસણમાં ઘી...
Modak - મોદક લાડુ (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
ચોખાને ધોઈ, સૂકવી, દળાવવા, લોટમાં ચપટી મીઠું નાખી ચાળી, પાણીથી કણક બાંધવી,...
Motichoor Ladu - મોતીચૂર લાડુ
ચણાના લોટમાં એખ ચમચો ઘીનું મોણ નાંખી પાતળું ઘીરું બાંધવું. એક તપેલીમાં...
Mysore - મેસૂર
એક વાસણમાં ખાંડ લઈ, તે ડૂબે તેટલું પાણી નાંખી, તાપ ઉપર મૂકવું. ઊકળે એટલે...
Pancharas Ladu - પંચરસ લાડુ
ઘઉં અને ચણાના લોટને ઘીમાં જુદા જુદા બદામી શેકી લેવા. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, ગરમ...
Pineapple Barfi - પાઈનેપલ બરફી
અનાનસનો પલ્પ કરવો. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, તેમાં એલચીના દાણા નાંખી, પલ્પ નાંખવો....
Potato Magaj - બટાકાનો મગજ
બટાકાને વરાળથી બાફી, છોલી માવો બનાવવો. અાને માટે ચીકાશ વગરના બટાકા લેવા....
Potato Coconut Barfi - પોટેટો-કોકોનટ બરફી
એક વાસણમાં થોડું ઘી મૂકી, ગરમ થાય એટલે એલચીનો વઘાર કરી, બટાકાનો માવો...
Potato Halwa - બટાકાનો હલવો -
બટાકાને બાફી, છોલી, છીણી, માવો બનાવવો. આ માટે ચીકાશ પડતા બટાકા લેવા નહિ. એક...
Puran Poli - પૂરણપોળી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
ચણાની દાળને ધોઈ, બાફી લેવી. પછી તેને વાટી લેવી. એક તપેલીમાં ચણાની દાળ, કાપેલો...
Rava Barfi - રવાની બરફી
રવાને ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો. એક વાસણમાં ખાંડ લઈ તે ડૂબે તેટલું પાણી નાંખી...
Rava Ladu - રવાનો લાડુ
રવાને ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો. બરાબર શેકાય એટલે ઉતારી, 1 ચમચો દૂધ છાંટી થોડી...
Rava Siro - રવાનો શીરો
રવાને ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો. બરાબર શેકાય એટલે દૂધ અને દ્રાક્ષ નાંખવા....
Rose Sandesh - રોઝ સંદેશ
એક વાસણમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકવું. ઊભરો અાવે એટલે નીચે ઉતારી, તેમાં લીંબુના...
Salam Pak - સાલમ પાક
એક તપેલીમાં દૂધ ઊકળવા મૂકવું. તેમાં સાલમનો પાઉડર નાંખવો. પેણીમાં થોડું ઘી...
Satori - સાટોરી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
મેંદો અને રવો ભેગા કરી, તેમાં ગરમ ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધવી. એક...
Saubhagya Sunthapak - સૌભાગ્ય સૂંઠપાક
ચણાના લોટમાં ઘી-દૂનો ધાબો લઈ, ચાળી, ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો. ઘઉંના લોટને...
Sev Biranj - સેવનો બિરંજ
ઘઉંની સેવને ઘીમાં તજ-લવિંગ (સાધારણ ખાંડી)નો વઘાર કરી સાંતળવી. બદામી રંગ થાય...
Sev Doodhpak - સેવનો દૂધપાક
ઘઉંની સેવને છૂટી કરી, ઘીમાં સાંતળવી. બદામી રંગ થાય એઠલે ઉતારી લેવી. એક...
Shikhand - શિખંડ
દહીને કપડામાં બાંધી, લટકાવી રાખવું. બધું પાણી નીતરી જાય અને દહીંનો મસ્કો...
Stuffed Satori - સ્ટફ્ડ સાટોરી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
રવાને ઘીમાં બદામી રંગનો શેકવો. તેમાં ઝીણો સમારેલો ગોળ અને 2 ચમચા દૂધ ભેળવી,...
Sweet Balls - સ્વીટ બોલ્સ
તુવેરની દાળ, ચણાની દાળ, અને મગની દાળને પ્રેશર કુકરમાં બાફવી. ઠંડી પડે એટલે...
Sweet Potato Basudi - શક્કરિયાંની બાસુદી
શક્કરિયાંને બાફી, છોલી, માવો બનાવવો. એક થાળીમાં ચાળણી ઊંધી મૂકી, તેના ઉપર...
Sweet Potato Ghari - શક્કરીયાંની ઘારી
શક્કરિયાંને બાફી, છોલી, મસળી માવો બનાવવો. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, શક્કરિયાંનો...
Sweet Puri - ગળી પૂરી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
મેંદામાં ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધી, એક કલાક ઢાંકીને રહેવા દેવી....
Sweet Rice - મીઠો ભાત
ચોખાને ધોઈ, પાણીમાં થોડીવાર પલાળી રાખવા. એક તપેલીમાં ઘી મૂકી, ગરમ થાય એટલે...
Sweet Vermicelli - સ્વીટ વર્મીસેલી
એક વાસણમાં ઘી મૂકી વર્મીસેલી શેકવી. બદામી રંગ થાય એટલે અડધો કપ પાણી...
Triple Halwa - ટ્રિપલ હલવો
દૂધીને છોલી, છીણી, તેમાં ખાંડ ભેળવી, ચોળીને અડધો કલાક રાખી મૂકવી. એક...
Urad Pak - અડદ પાક અથવા અડદિયું (શિયાળાનું ખાસ વસણું)
અડદના લોટને ઘી-દૂધનો દાબો દઈ, ચાળી રવાદાર ભૂકો બનાવવો. પછી ઘીને ગરમ કરી...
Vedami - વેડમી (પૂરણપોળી)
તુવરની દાળને કૂકરમાં બાફવી. બાફવી. બરાબર બફાઈ જાય એટલે એક તપેલીમાં ભરી,... 
 
Copyright © DesiGujju 2012. All Rights Reserved
company logo